Zespół Ośrodka

Psychoterapeuci pracujący w Centrum są na zaawansowanym etapie kształcenia zawodowego, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty zgodnego z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii, Polskiej Federacji Psychoterapii i European Association for Psychotherapy. Są zrzeszeni w profesjonalnych organizacjach zawodowych i pracują zgodnie z kodeksem etycznym tych organizacji.

Z ośrodkiem współpracują także specjaliści z dziedzin dopełniających i wspomagających proces psychoterapii. W połączeniu, wspomagamy naszych Pacjentów i Klientów w zdrowieniu, rozwoju i odnajdywaniu swojego miejsca w życiu.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.


mgr Dorota Otwinowska

 

mgr Dorota Otwinowska

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog, seksuolog. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt (Niemcy), 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz seksuologię w Dolnośląskiej Szkole wyższej. Doświadczenie zawodowe nabywała podczas licznych staży, praktyk oraz pracy z osobami dorosłymi, parami, rodzinami i młodzieżą w Polsce i w Niemczech. Obecnie współpracuje z Poradnią Seksuologiczną "Empatia" w Krakowie oraz prywatną przychodnią "Proximed". Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

więcej >>
Kontakt
tel. 784 564 046, pon-pt, g. 10-20
dorota@psychoterapia-lobzow.plmgr Justyna Kaźmierczak

 

mgr Justyna Kaźmierczak

Psychoterapeutka, psycholog. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk i staży w krakowskich placówkach medycznych.
Od 2010 r. jest związana z Centrum Medycznym i Szpitalem „Ujastek”, m.in. na Oddziałach Patologii Ciąży oraz Położniczym. Od 2012 r. prowadzi praktykę psychoterapeutyczną. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

więcej >>
Kontakt
tel. 695 429 690, pon-pt, godz. 15-20
justyna-k@psychoterapia-lobzow.pl 

mgr Elżbieta Kędzierska


mgr Elżbieta Kędzierska (Frączek)

Psychoterapeuta, psycholog, pedagog. Ukończyła psychologię stosowaną na UJ oraz pedagogikę na UP w Krakowie. Jest absolwentką 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już na studiach, odbywając liczne staże oraz praktyki na Oddziałach Psychiatrycznych, jak również w Poradniach i Oddziałach Dziennych. Obecnie pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w placówkach sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. Posiada także doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi oraz rodzinami z dziećmi z niepełnosprawnością.

więcej >>
Kontakt
tel. 667 745 497, pon-pt, g. 10-20,
elzbieta@psychoterapia-lobzow.pl 

mgr Anna Stawowy

 

mgr Anna Stawowy

Psychoterapeutka, psycholog. Ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe nabywała podczas staży i praktyk w szpitalach psychiatrycznych, a także prowadząc terapię indywidualną oraz rodzin oraz poradniach zdrowia psychicznego. Od 3 lat jest Koordynatorem Merytorycznym Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego. Od 2020 roku pracuje w prywatnym gabinecie. Pracuje w podejściu integratywnym czerpiąc inspirację z różnych nurtów psychoterapeutycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

więcej >>
Kontakt
tel. 505 898 298, pon-pt, godz. 10-20
annas@psychoterapia-lobzow.pl 

Karolina Byczewska-Konieczny


dr Karolina Byczewska-Konieczny

Psycholog, psycholog rozwojowy, terapeuta dialektyczno-behawioralny, doktor nauk społecznych. Ukończyła studia magisterskie, a następnie doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 roku obroniła tytuł doktora nauk społecznych i przez następne kilka lat była związana z Instytutem Psychologii UJ, gdzie pracowała na stanowisku naukowo-dydaktycznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z różnymi instytucjami zajmującymi się wspieraniem dzieci i dorosłych. Aktualnie pracuje w Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO, gdzie prowadzi diagnozy i terapię dzieci i młodzieży oraz udziela wsparcia psychologicznego rodzicom.

więcej >>
Kontakt
tel. 578 358 392, pon-pt, g. 10-20,