Anna Janik-Antoniewicz

dr Anna Janik-Antoniewicz

tel. 509 954 315, pon-pt, godz. 10-20,
mail: anna@psychoterapia-lobzow.pl

Psychoterapeuta, członek zwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) przyznawany przez European Association for Psychotherapy. Kierownik i współzałożyciel Centrum Psychoterapii Łobzów.

Metody pracy

W pracy z pacjentem wykorzystuję rozległe możliwości, jakie daje psychoterapia integratywna. Czerpie ona z dorobku głównych szkół psychoterapii, m. in. psychodynamicznej, systemowej, poznawczej, pracy z ciałem (bodywork), pracy z oddechem (breathwork), Gestalt, egzystencjalnej, psychologii procesu, i łączy je dając większą, nową jakość.

Pracując z pacjentem, psychoterapeuta widzi jego sytuację zarówno na poziomie indywidualnym (zazwyczaj psychoanalitycznie, poznawczo lub egzystencjalnie), jak i na tle rodziny i środowiska (na poziomie systemowym) oraz dostosowuje strategię i metody terapii do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta.
Dzięki temu, że temat pacjenta jest diagnozowany i rozumiany na różnych poziomach, możliwa jest skuteczniejsza pomoc.

Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych superwizorów Polskiej Federacji Psychoterapii.

Zapraszam osoby dorosłe i pary.

 

Doświadczenie zawodowe

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeuty uzyskane w zespole Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej (2008-2015) i podczas kolejnych lat praktyki prywatnej w Centrum (od 2015).

Posiada także doświadczenie jako nauczyciel psychoterapii uzyskane w zespole Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej, gdzie w latach 2010-2016 kształciła młodszych psychoterapeutów prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie podstaw psychoterapii, pracy z ciałem i oddechem oraz głównych modalności psychoterapeutycznych (na 4-letnim Studium). Obecnie kontynuuje pracę nauczyciela prowadząc kameralne autorskie szkolenia dla młodszych stażem psychoterapeutów.

Współautorka polskiej wersji kwestionariusza CORE-OM badającego skuteczność psychoterapii.

Kontynuuje rozwój zawodowy na zaawansowanym poziomie certyfikacyjnym oraz w ramach ścieżki specjalizacyjnej z psychosomatoterapii.

 

Wykształcenie

Po roku 2016 (tj. po uzyskaniu Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii):

 • "Psychologia Zorientowana na Proces - Korzenie i Podstawy" (2019, 16 godz)
 • "Język snów" - praca ze snami wg szkoły C.G.Junga (2018, 16 godz)
 • doskonalenie umiejętności praktycznych: uczestnictwo w seminariach superwizyjnych na poziomie zaawansowanym z elementami podejścia Gestalt (2017-nadal, ponad 112 godz)
 • "Metody pracy z ciałem w praktyce psychoterapeuty" - roczna szkoła pracy z ciałem z elementami podejścia Gestalt (2017-18, ok. 150 godzin)
 • trening w podejściu Gestalt - psychoterapia szkoleniowa (2016, 50 godz)

Lata 2011-2016 (tj. po ukończeniu kształcenia czteroletniego w psychoterapii):

 • doskonalenie umiejętności praktycznych: uczestnictwo w seminariach superwizyjnych na zaawansowanym poziomie certyfikacyjnym w podejściu integratywnym (2011-2016, ponad 800 godz)
 • staż na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, cz. II (2015, 150 godz)
 • specjalizacja w psychosomatoterapii: etap III (2013-2015, 207 godz)
 • staż na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, cz. I (2014, 260 godz)
 • specjalizacja w psychosomatoterapii: etap II (2011-2012, 92 godz)
Kształcenie całościowe: 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej (2008-2011; łącznie ponad 1200 godzin), składające się z trzonu programowego oraz dodatkowych szkoleń tematycznych:
 • Specjalizacja w psychosomatoterapii (psychoterapii przez ciało i oddech) pod kierunkiem dr n. med. Alicji Heyda - etap I (2009-2011; 195 godz) w tym m.in.: "Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie - psychosomatoterapia z elementami neuropsychoimmunologii", „Umysł – ciało – mózg. Integracja wymiarów self w procesie psychosomatoterapii i multimodalność ciała w świetle nowoczesnej neuronauki”.
 • Treningi w podejściu CBT i Gestalt (2011; po 25 godz),
 • Hipnoza kliniczna - kurs podstawowy i zaawansowany (2011; 46 godz),
 • Integratywna psychoterapia zaburzeń depresyjnych (2010; 46 godz),
 • Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych (2010; 46 godz),
 • Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia (2009; 23 godz),
 • Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR (2008; 60 godz).

Kształcenie w psychoterapii rozpoczęła w roku 2005 kursem "Psychoterapia i poradnictwo" (2005-2006, 77 godz).

Zdobyła wykształcenie wyższe w zakresie nauk ścisłych - studia i doktorat na UJ. W latach 2004-2008 prowadziła na UJ zajęcia dydaktyczne.

 

Kontakt

tel. 509 954 315, pon-pt, g. 10-20.
mail: anna@psychoterapia-lobzow.pl

 

Powrót do strony zespołu