Elżbieta Kędzierska (Frączek)

Elżbieta Kędzierska

tel. 667745497

Psychoterapeuta, psycholog, pedagog. Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Pedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest absolwentką 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już na studiach, odbywając liczne staże oraz praktyki na Oddziałach Psychiatrycznych, jak również w Poradniach i Oddziałach Dziennych. Obecnie pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w placówkach sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych (m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych ze Szczególnym Uwzględnieniem Dzieci i Młodzieży, Środowiskowy Dom Samopomocy, Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z problemem alkoholowym). Posiada także doświadczenie w pracy z rodzinami z dziećmi z niepełnosprawnością oraz rodzinami zastępczymi. Prowadziła grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, kobiet doświadczających przemocy; współprowadziła grupę rozwojową dla kobiet współuzależnionych, warsztaty dla rodzin zastępczych.

To doświadczenie pozwoliło jej na nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych w poradnictwie psychologicznym oraz psychoterapii. Stykając się na co dzień w pracy z problemami z różnych obszarów życia społecznego (m.in. ubóstwo, bezdomność, przemoc) oraz problemami indywidualnymi (m.in. zaburzenia psychiczne, kryzysy psychologiczne, zaburzenia osobowości, lęki, depresje, straty i inne) nauczyła się podchodzić do każdego człowieka z duża empatią i zrozumieniem ważności każdego problemu.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów.

Ukończyła specjalistyczne szkolenia:

Studio Profilaktyki Społecznej – „Zrozumieć i zwalczyć uzależnienie- psychologiczne uwarunkowania przemocy, dialog motywujący oraz prawne i praktyczne aspekty przeciwdziałania przemocy”

Akademia Psyche Kraków – Interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie- konferencja naukowo-szkoleniowa –„Jak pomagać rodzinie nastolatka z problemami emocjonalnymi i uzależnieniem? Miejsce terapii rodzin”

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie- konferencja naukowo-szkoleniowa – „Procesy terapeutyczne w leczeniu uzależnień”

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej- Kraków:

 • Krótkoterminowa Systemowa Psychoterapia Integratywna,
 • Integratywna Systemowa Psychoterapia zaburzeń depresyjnych,
 • Integratywna Systemowa Psychoterapia zaburzeń lękowych,
 • Diagnoza Kliniczna DSM V,
 • Choroba i śmierć – od walki i lęku do miłości i spokoju,
 • Miłość w związkach – psychoterapia budująca więzi,
 • Hipnoza w psychoterapii – poziom podstawowy i zaawansowany,
 • Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych – konferencja,
 • Psychoterapia MetaSystemowa uzależnień – konferencja szkoleniowa,
 • „O stawaniu się psychoterapeutą” - konferencja szkoleniowa,
 • Psychoterapia jedzących za dużo.

Warsztaty dla pracowników pieczy zastępczej dotyczące pracy z dzieckiem z zaburzeniem więzi – ROPS Kraków

Szkolenie: „Prowadzenie grup wsparcia dla osób prowadzący proces grupowy” – ROPS Kraków

Szkolenie: „Diagnoza i interwencja wobec przemocy seksualnej w rodzinie „ – ROPS Kraków

Szkolenie: „Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – pomoc dziecku krzywdzonemu, prow.: Iwona Wiśniewska

Szkolenie - „Stosowanie i Interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR”. Organizator: Pracownia Testów Psychologicznych- Warszawa

Szkolenie - „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” Część I i II. Organizator: Fundacja SYNAPSIS – Warszawa

Kurs - „Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?”. Organizator: Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich „MARKUS” Poznań

Konferencja szkoleniowa pt. „Trudna młodzież we współczesnej szkole”

Organizator: PCE Dobre Inspiracje, Fundacja Plus-Kraków

Szkolenie - ”Wybrane zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży”- Organizator: Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA w Krakowie

Szkolenie - „Spójrz inaczej”- kurs podstawowy z zakresu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Organizator: Fundacja Plus – Kraków

Certyfikat - kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji. Organizator: Fundacja Plus Kraków

Udział w projekcie: „Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej”. Organizator: Maltańskie Centrum Pomocy Rodzinie; Fundacja PLUS – Kraków

 

Kontakt

tel. 667745497

 

Powrót do strony zespołu