Joanna Cichoń

mgr Joanna Cichoń

tel. 780 098 725, pon-pt, g. 10-20
joannalcichon@gmail.com

Pedagog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskie, specjalność: animacja społeczno – kulturowa. Tancerka z 20 – letnim stażem, specjalizująca się w polskim tańcach tradycyjnych, instruktorka tańca ludowego. Trenerka świadomego ruchu i tańca intuicyjnego. Ukończyła kurs Podstawy Terapii Tańcem i Ruchem w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem oraz Szkolenie Ciało i ruch w pracy z emocjami. Jest w trakcie rocznego szkolenia metodycznego z choreoterapii z dr Marzeną Śniarowską – Tlatlik oraz dwuletniego szkolenia „Świadome ciało i język ruchu” łączącego podejście Laban/Bartenieff Movement System z technikami terapii tańcem i ruchem z Agnieszką Sokołowską i Karen Studd.

Doświadczenie zdobywała współpracując m.in. z Ośrodkiem Opiekuńczo – Wychowawczym „Parkowa”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, prowadząc autorskie warsztaty rozwojowe dla dzieci, dorosłych oraz rodzin integrujące rozwój na trzech poziomach: ciała, umysłu i emocji. Współtworzy wolną „Dziką szkołę”, w której ruch i spontaniczny taniec jest głównym medium zarówno w poznawaniu jak i w wyrażaniu siebie. Bierze udział w pilotażowym projekcie „Creo”, dzięki któremu zajęcia świadomego ruchu będą regularnie prowadzone w różnych placówkach oświatowych. Prowadzi autorskie warsztaty grupowe świadomego ruchu: „Pozwól sobie na ruch!” i „Ulep się!” oraz treningi indywidualne.

W pracy bazuje na nurcie Gestalt, w którym człowiek traktowany jest jako całość ciała, umysłu i emocji. Bardzo ważne jest skupienie się na „tu i teraz”, co daje punkt wyjścia do dalszego rozwoju, ponieważ człowiek podczas życia znajduje się w nieustannym procesie stawania się sobą. Świadomy ruch i taniec intuicyjny daje możliwość zintegrowania ciała, umysłu i emocji w danej sytuacji (w czasie, przestrzeni, z konkretnymi osobami) oraz uczucie harmonii i komfort „bycia sobą”. Posługuje się metodami pracy z ciałem takimi jak: metoda Lowena (analiza bioenergetyczna), język ruchu Laban/Bartenieff, techniki terapii tańcem i ruchem oraz ruch autentyczny.

Zafascynowana mądrościami ludowymi i polskim tańcem tradycyjnym prowadzi projekt badawczy „Wytańczając znaczenie polskich tańców tradycyjnych”, w którym szuka procesów terapeutycznych w dawnych krokach i sekwencjach tanecznych wykonywanych przez naszych przodków.  

 

Kontakt

tel. 780 098 725, pon-pt, g. 10-20
mail: joannalcichon@gmail.com

 

Powrót do strony zespołu