Zasady psychoterapii

 1. Sesje konsultacji i psychoterapii odbywają się po wcześniejszym umówieniu.
 2. Aby umówić się na sesję, należy skontaktować się z wybranym psychoterapeutą.
 3. Sesja konsultacji lub psychoterapii indywidualnej trwa ok. 50 minut;
  sesja konsultacji lub psychoterapii pary/rodziny trwa ok. 100 minut.
 4. Ceny wizyt podane są w cenniku na stronie psychoterapia-lobzow.pl/cennik.
  W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest udzielenie czasowej zniżki (obniżenie ceny), według indywidualnej oceny psychoterapeuty.
  O planowanym podniesieniu stawki psychoterapeuta zobowiązany jest poinformować swoich aktualnych pacjentów/klientów z min. 6-tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. W przypadku spóźnienia, sesja nie jest przedłużana. Płaci się za całą sesję.
 6. By odwołać lub przesunąć umówioną sesję, należy poinformować o tym psychoterapeutę najpóźniej 24 godziny przed terminem sesji. W przeciwnym razie należy zapłacić za sesję (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, do indywidualnej decyzji psychoterapeuty).
 7. Sesje psychoterapii odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.
 8. Czas trwania psychoterapii waha się od paru tygodni do paru lat - w zależności od zgłaszanego problemu. Zazwyczaj jest to kilka miesięcy.
 9. Psychoterapeuta z odpowiednim wyprzedzeniem informuje o planowanych dłuższych przerwach w pracy (urlopy itp). Na czas przerwy może zaproponować pacjentowi w zastępstwie innego psychoterapeutę.
 10. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, dotycząca zarówno treści psychoterapii, informacji uzyskanych od pacjenta, jak i samego faktu korzystania z psychoterapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta lub innej osoby lub inne sytuacje określone prawem. Poczas superwizji lub konsultacji z innym specjalistą leczącym pacjenta (np. psychiatrą), psychoterapeuta udziela tylko niezbędnych informacji, za wiedzą pacjenta.
 11. Psychoterapeuci pracujący w Centrum regularnie superwizują swoją pracę - w ramach zebrań klinicznych zespołu Ośrodka oraz u zewnętrznych superwizorów. Podczas superwizji zobowiązani są do skutecznego zadbania o anonimowość pacjenta. Wszyscy uczestnicy superwizji (inni psychoterapeuci i superwizorzy) także są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej każdego superwizowanego pacjenta.
 12. Czasami dla celów superwizyjnych lub badawczych psychoterapeuta potrzebuje nagrać sesję lub jej fragment. Zawsze w takim przypadku pacjent jest proszony o pisemną zgodę, którą może w dowolnym momencie wycofać.
 13. Psychoterapeuci pracujący w Ośrodku są zrzeszeni w profesjonalnych organizacjach zawodowych. Pracują zgodnie z zasadami kodeksu etycznego tych organizacji.